„Ära unusta Perenaist!“

Perenaise_COOP_suur

Eesti Pagari Perenaise saia kampaania esimese loosimise võitjad on selgunud.

PALJU ÕNNE kõikidele võitjatele!

Loosimine 11.03.2016:

MARGIT SINIVEE (tel. 528****)
IVI RAND (tel. 5560****)
MARKO JUNINEN (tel. 5309****)
RAIVO HALLIMÄE (tel. 517****)
HELE SOKK (tel. 797****)
TARMO PLOOM (tel. 562****)
KALMAR KÜNNAPÄÄ (tel. 5667****)
MARET KOKS (tel. 5845****)
MERLI HIIR (tel. 5363****)
KEIU ARULA (tel. 5384****)
MALLE VÄRNO (tel. 745****)
LEA PIRN (tel. 513****)
SERGEI PUŠKIN (tel. 5676****)
OLEG TSUMITSEV (tel. 5344****)
SVEN ROOSI (tel. 473****)

Loosimine 21.03.2016:

TOOMAS NURJA (tel. 5199****)
JUHAN LUMBERG (tel. 5207***)
ARTUR KARRON (tel. 5635****)
LUDMILLA VÄLJAOTS (tel. 5224***)
MAIE AASTE (tel. 5557****)
TIIT SÕBER (tel. 50617***)
IMBI LILLOJA (tel. 5236***)
MIHKEL KÜTT (tel. 5193****)
JAANIKA KONKS (tel. 5332****)
ÜLARI KÄNGSEPP (tel. 5625****)
AHTI AAS (tel. 5352****)
SALME KINGISEPP (tel. 4457***)
SIGNE MATIISEN (tel. 5656****)
ANNELY ARRAS (tel. 5341****)
MARGE MARTJAK (tel. 5635****)

Loosimine 02.05.2016:

LIIA SINIROHT (tel. 5342****)
JAANIKA UUSTALU (tel. 5373****)
MAREK AGAR (tel. 5686****)
VALENTINA GOMOZOVA (tel. 5824****)
MAIRO MÄTTIK (tel. 5696****)
KALJU LEMBIT (tel. 502****)
MERLE VÄIDE (tel. 5841****)
LIIA PÄRNA (tel. 523****)
GERLY TIMUSK (tel. 5563****)
VIRVE JUURSOO (tel. 445****)
CÄTLIN PALU (tel. 5631****)
EVELYN TARGAMAA (tel. 5650****)
KALLE PAJU (tel. 5905****)
RIHO SERBAK (tel. 5903****)
ANDRES ALJASTE (tel. 517****)

Eesti Pagar TARBIJAKAMPAANIA „Ära unusta Perenaist!“

KAMPAANIA SISU
Osta kampaaniaperioodil Coop Eesti Maksimarketi, Konsum ning AjaO kauplustest vähemalt üks Pereniase sai või Suur Perenaise sai, esita kassas Säästukaart või Säästukaart Pluss ning võid võita Eesti kunstnike poolt valmistatud kauni käsitöö kandiku ja kruuside komplekti.

KAMPAANIA KORRALDAJA
Eesti Pagar AS, Tööstuse 34, Paide, 72720. E-post info@eestipagar.ee

KAMPAANIA PERIOOD
Kampaania kestab Coop Eesti kauplustes perioodil 01.03.-30.04.2016 (edaspidi: Kampaania periood).

KAMPAANIA KIRJELDUS JA TINGIMUSED
1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt vastavalt ettenähtud tingimustele. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
2. Kampaanias osalevad kõik isikud, kes on ostnud Kampaania perioodil Coop Eesti kauplustest vähemalt ühe järgnevatest toodetest: 4740086000728 Perenaise sai 320g; 4740086008526 Suur Perenaise sai 500g, ning esitanud kassas Säästukaart või Säästukaart Plussi.
3. Kampaanias osalejate vahel loositakse välja 45 auhinnakomplekti (üks komplekt koosneb Eesti kunstnike poolt valmistatud käsitöö kandikust ja kahest keraamilisest kruusist). Kampaania võidufondi väärtus on 2 398.5 €.
4. Loosimised toimuvad 21.03; 11.04; 2.05. Kokku loositakse iga kampaania perioodile jääva nädala kohta viis auhinnakomplekti, ehk igal loosimisel 15 auhinnakomplekti.
5. Võitjate nimed avaldatakse Coop Eesti (www.coop.ee) ning Eesti Pagari (www.eestipagar.ee) kodulehtedel hiljemalt 7 päeva peale igat loosimist.
6. Kampaania loosimisega selgunud auhinnavõitjatega, kes on Säästukaardi või Säästukaart Plussi registreerimistaotluses märkinud ära oma kontaktandmed, võtab Korraldaja ise ühendust. Muul juhul peab võitja edastama oma kontaktandmed Korraldajale e-posti või telefoni teel.
7. Auhinna kättesaamise koht lepitakse võitjaga kokku. Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart, juhiluba).
8. Võidetud auhinnad väljastatakse kampaanias osalenud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel kuni 20.05.2016 .
9. Juhul, kui võitja jätab eelnimetatud tähtaja jooksul auhinna välja võtmata, kaotab ta õiguse oma auhinnale.

MUU INFO
1. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.
2. Auhindade võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
3. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
4. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele COOP EESTI ja Eesti Pagari veebi vahendusel.
5. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
6. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldaja asukohta: tööstue 34, Paide, 72720. Kampaania lisainfot saab samuti e-posti aadressilt info@eestipagar.ee .
7. Pretensioonidele vastab Korraldaja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kirjalikust laekumisest.