VÕIDA KOHVITOPS! Domino kampaania 21.06.-18.07.2017

Domino tarbijakampaania reeglid:
1. Kampaania “Domino küpsised” on 21.06-18.07.2017 toimuv tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab Fazer Eesti AS, registrikood 10057691 (asukoht: Veerenni 24, Tallinn, edaspidi Korraldaja) koostöös Coop Eesti Keskühistuga.
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
3. Kampaanias osalevateks toodeteks (Kampaania Tooted) on järgnevad Domino tooted:
• Domino küpsised 175g
• Domino küpsised 350g
• Domino küpsised šokolaadikattega 354g
• Domino küpsised Super Choco 345g
• Domino küpsised Mint 350g
4. Kõik perioodil 21.06-18.07.2017 Maksimarketite ja Konsumite kauplustes tehtud Kampaania Toote ostud, millega on registreeritud ka Säästukaart/Säästukaart Pluss, osalevad Kampaania auhindade loosimisel.
5. Kampaania auhinnaks on:
• 50x Domino kohvitops, väärtusega à 9,5€
6. Kampaania perioodil vähemalt ühte Kampaania Toodet ostes ja Säästukaardi registreerides osaleb ostja automaatselt kampaanias ning annab loa avaldada võidu korral tema nime Coopi veebilehel.
7. Kampaania auhinnad loositakse välja hiljemalt 28.07.2017.
8. Kõikide võitjate nimed avaldatakse lehel www.coop.ee hiljemalt 28.07.2017. Võitjatega võetakse isiklikult ühendust ja lepitakse kokku auhinna kättesaamise viis. Auhind peab olema võitja poolt välja võetud hiljemalt 28.08.2017.
9. Kampaanias osaleja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart).
10. Korraldajalt kampaania auhinna saaja annab loa Korraldajale avaldada võitja nimi täiendavat kokkulepet sõlmimata.
11. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.
12. Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise või Kampaania Korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kui Kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada tema poolt antud e-maili aadressil või kui võitja ei ole ise vaadanud coop.ee veebilehelt võitjate nimekirja), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
13. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
14. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
15. Kampaania auhinna võitmised on välistatud Kampaania korraldamisega seotud isikute poolt.
16. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
17. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult aadressile Fazer Eesti AS, Veerenni 24, Tallinn 10135 või edastada telefoni teel +372 650 2420 või e-maili teel info@fazer.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.
18. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.coop.ee.