Garnier kampaania

Garnier COOP campaign banners 900x1000

PALJU ÕNNE VÕITJATELE!

KEILI VEIDEMANN, tel 5618****
SVETLANA BOGDANOVA, tel. 5068***
MERILI KAMENIK, tel 5886****
MAILI SAAR, e-post
ANNELI SAU, e-post

L’OREAL BALTIC SIA TARBIJAKAMPAANIA „GARNIER“

KAMPAANIA SISU
Osta kampaania perioodil Coop Eesti Maksimarketi, Konsum ning AjaO kauplustest mistahes Garnieri toode, esita kassas Säästukaart või Säästukaart Pluss ning võid võita Coop kinkekaardi 30€ väärtuses.

KAMPAANIA KORRALDAJA
L’Oréal Baltic SIA, Citadeles Iela 12, Riga, Läti; service_ee@loreal.com, tel 800 4000

KAMPAANIA PERIOOD
Kampaania kestab Coop Eesti kauplustes perioodil 20.04.-17.05.2016 (edaspidi: Kampaania periood).

KAMPAANIA KIRJELDUS JA TINGIMUSED
1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt vastavalt ettenähtud tingimustele. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
2. Kampaanias osalevad kõik isikud, kes on ostnud Kampaania perioodil Coop Eesti kauplustest vähemalt 1 Garnieri kaubamärgi toote ning esitanud kassas Säästukaart või Säästukaart Plussi.
3. Kampaanias osalejate vahel loositakse välja 5 kinkekaarti  30 € väärtuses. Kampaania võidufondi väärtus on 150 €.
4. Loosimine toimub 24.05.2016
5. Võitjate nimed avaldatakse Coop (www.coop.ee) kodulehel hiljemalt 31.05.2016
6. Kampaania loosimisega selgunud auhinnavõitjatega, kes on Säästukaardi või Säästukaart Plussi registreerimistaotluses märkinud ära oma kontaktandmed, võtab Korraldaja ise ühendust. Muul juhul peab võitja edastama oma kontaktandmed Korraldajale e-posti või telefoni teel.
7. Auhinnad antakse võitjatele üle Korraldaja esindaja poolt. Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart, juhiluba).
8. Võidetud auhinnad väljastatakse kampaanias osalenud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel kuni 29.06.2016.
9. Juhul, kui võitja jätab eelnimetatud tähtaja jooksul auhinna välja võtmata, kaotab ta õiguse oma auhinnale.

MUU INFO
1. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.
2. Auhindade võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
3. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
4. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele Coop veebi vahendusel.
5. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
6. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldaja asukohta: L’Oréal Baltic SIA, Citadeles Iela 12, Riga, Läti.
7. Pretensioonidele vastab Korraldaja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kirjalikust laekumisest.