Gillette kampaania

900X1000

 

“Gillette” Kampaania mõisted ja tingimused  

1. Üldmõisted- ja tingimused

1.1. Kampaania korraldaja on Baltic Promotions OÜ, reg kood 11142631, aadress Vana-Lõuna 39A-8 Tallinn Eesti

1.2. Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil kõikides kauplustes, mille tootesortimendis on Gillette Fusion ja/või Mach3 tooted (edaspidi kampaaniakohad).

1.3. Kampaania algab 14. märtsil ja lõppeb 10. aprillil 2016.a. (edaspidi kampaaniaperiood).

2. Auhinnafond

2.1. Auhindade nimekiri ja kogused on kirjeldatud veebilehel www.tarkvalik.ee.

3. Kampaania mehhanism, mõisted ning tingimused osalemiseks:

3.1. Osalemiseks tuleb kampaaniaperioodil osta Gillette Fusion või Gillette Mach3 raseerija koos ükskõik millise Gillette Fusion ja/või Gillette Mach3 raseerimistootega ühe ostuna. Ost tuleb sooritada kampaaniaperioodil ning säilitada ostutšekk, mis on vajalik kampaanias osalemiseks.

3.2. Kampaanias osalemiseks tuleb ostutšekk registreerida internetis aadressil www.tarkvalik.ee, sisestades ostutšeki numbri  ja oma kontaktandmed.

3.3. Sama ostutšeki numbrit saab sisestada ainult 1 kord.

3.4. Kampaanias osaleja saab suurendada oma võiduvõimalusi, juhul kui ta ei riku punktis 3.3 toodud reeglit. Selleks tuleb osta kampaaniaperioodil veelkord Gillette Fusion ja/või Gillette Mach3 raseerija koos ükskõik millise Gillette Fusion ja/või Gillette Mach3 raseerimistootega  ühe ostuna, registreerida ostutšeki number ja lisada oma isikuandmed vastavalt ülaltoodud juhistele. Kampaanias osalemiste arv ei ole piiratud.

3.5. Igasugused katsed võltsida, muuta või ise koostada ostutšeki numbrit, nime, e-posti aadressi, reaalset ostu sooritust või teised sarnased tegevused, mis võivad kahjustada kampaaniat ja/või korraldajat, tuvastatakse ning rikkuja võetakse vastutusele vastavalt kehtivatele seadustele täiel määral.

3.6. Veebilehel www.tarkvalik.ee ostu registreerinud isik nõustub, et tema esitatud andmeid töödeldakse kampaania korraldaja poolt.

4. Võitjate väljaselgitamine:

4.1. Loosimine toimub 11. aprillil 2016 selleks spetsiaalselt koostatud programmiga. Loosimisel osalevad kõik, kes on esitanud andmed vastavalt punktile 3.2.

4.2. Võitjate nimed tehakse teatavaks hiljemalt 5 päeva pärast loosimist. Võitjate nimed avaldatakse veebilehel www.tarkvalik.ee

5. Auhinna kättesaamine:

5.1. 10 tööpäeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist võtab korraldaja võitjaga ühendust, et leppida kokku auhinna kättesaamise koht ja kellaaeg. Auhinnad väljastatakse 20 tööpäeva jooksul pärast võitjate väljakuulutamist. Auhindu saab kätte ainult korraldaja asukohas.

5.2. Auhinna väljastamisel tuleb esitada vastav ostutšekk, allkirjastada dokument ning nõudmisel esitada vanust- ja isikut tõendav dokument.

5.3. Juhul, kui võitjat ei ole võimalik 10 tööpäeva jooksul kätte saada tema poolt esitatud kontaktandmetel ja/või ei õnnestu kokku leppida auhinna üleandmist (20 tööpäeva jooksul) või võitjale ei sobi auhinna üleandmise koht, siis kaotab võitja õiguse auhinna kättesaamiseks ning korraldajal on õigus kasutada auhinda oma äranägemise järgi.

5.4. Korraldaja ei vastuta asjaolu eest, kui võitja ei saa auhinda kasutada või rakendada isiklikest põhjustest tingituna. Sellisel juhul ei hüvitata tekkinud kahju ega maksta kompensatsiooni.

6. Lõppsätted- ja tingimused.

6.1. Kampaania korraldaja ei vastuta osaleja isiklike kulutuste eest, mis on seotud kampaanias osalemisega.

6.2. Auhinda ei saa välja võtta teistes toodetes ega rahas.

6.3. Korraldaja ei võta vastutust andmete eest, mis võivad hilineda/hävida tehnilistel või teistel põhjustel, mille üle puudub korraldajal kontroll.

6.4. Korraldaja ei vastuta teenuse rikete, tarkvara tõrgete või muude sarnaste põhjuste eest, mis võivad takistada osalejal kodulehte kasutada.

6.5. Korraldajal on õigus mitte arvestada või kõrvaldada loosimisest isikuid, kelle puhul on alust arvata, et tegemist on seaduserikkujatega või kelle andmed ei vasta reeglitele.

6.6. Baltic Promotions OÜ töötajatel ei ole kampaanias osalemine lubatud.

6.7. Kaebused kampaania kohta tuleb esitada kirjalikult, esitades kõik andmed ja kirjeldused. Kaebused tuleb saata hiljemalt 5 (viis) tööpäeva pärast kampaania lõppu. Korraldaja vaatab kaebused üle 30 (kolmekümne) päeva jooksul.

6.8. Kampaania mõisted ja tingimused on saadaval ka lehel www.tarkvalik.ee.