Lays tarbijakampaania

PALJU ÕNNE VÕITJATELE!

MONIKA EILMANN
KERSTI LIIVAMÄGI
MOONIKA KOIT
TIIA KOOGAS
RIINA RAGUN
MARI MOORATS
SIIRI NURK
LY REVA
ERIKA TOOMLA
MEELIS UMDA
PILLE IVANOVA
MARKO GRIFFEL
RAIT AUSTA
REIGO REBANE
TIIA NÕMMIK
JANAR ARRAK
KARDO KÜNNAPUU
MIKO METSAR
KAREL JÄÄGER
ALARI ALLIK

Lay’s Multipakk tarbijakampaania reeglid:
1. Lay’s Multipakk kampaania on alates 20.09.2017 kuni 17.10.2017 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab Lay’s krõpsude edasimüüja Eestis – Pepsico Eesti AS (edaspidi kampaania Korraldaja), registrinumber 10438708, asukoht Tuglase 2a, Tartu, koostöös COOP Eesti Keskühistuga.
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
3. Kampaania leiab aset kõikides Coopi kauplustes ajavahemikul 20.09.2017 kuni 17.10.2017. Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks Lay’s Multipakk toode.
3.1. Lays Maxx Cheese & Onion 140g ja Lay’s Onion 150g, EAN: 4740061001115
ning registreerida ost Säästukaardi/Säästukaart Plussiga. Üks ost registreeritakse ainult üks kord. Isikud, kes ostavad tarbijamängu tooteid kampaaniakohtades kampaaniaperioodil ning registreerivad ostu Säästukaardi/Säästukaardi Plussiga, nõustuvad, et Coop edastab võitjate andmed kampaania korraldajale võitjatega kontakteerumiseks. Isikuandmeid kasutatakse üksnes antud kampaania raames.
4. Kõigi kampaanias osalejate vahel loositakse välja järgmised auhinnad:
nädalas 5×50€ väärtuses kinkekaarte. Kokku: 20×50€ väärtusega kinkekaarte. Kinkekaardi kehtivusaeg on 1 aasta. Auhinnafondi koguväärtus on 1000,00 eurot.
5. Kampaania loosimised toimuvad järgmiselt:
5.1. Peaauhinnad loositakse kõigi kampaania perioodil registreeritud ostude vahel välja kampaania lõppedes hiljemalt 23.10.2017. Loosimistel osalevad kõik kampaania perioodil (20.09. -17.10.2017) kampaania tingimustele vastavad Coopis oste sooritanud inimesed.
6. Nimekiri kõikide võitjatega avaldatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul Coop kodulehel www.coop.ee.
7. Auhindu ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu. Kampaania korraldajad vastutavad kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
8. Kampaania korraldaja volitatud esindaja Zavod BBDO OÜ võtab iganädalaselt loosi võitjatega osalemisvormis märgitud e-posti, tekstisõnumi või telefoni teel ühendust, et leppida kokku auhinna üleandmise aeg. Juhul, kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada enne 23.11.2017, on korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.
8.1. Juhul, kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui auhinnavõitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates loosimisest olnud kontaktandmetelt kättesaadav, mille auhinnavõitja on Säästukaardi / Säästukaart Plussi saajaks registreerumisel edastanud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
9. Pärast 23.11.2017 auhindu enam ei väljastata. Auhinnad saadetakse võitjatele SMARTpostiga.
10. Kampaania auhindu ei saa võita kampaania korraldamisega otseselt seotud inimesed ja nende pereliikmed. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
11. Kõik nõuded ja kaebused seoses kampaania korralduse ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kampaania korraldajale ehk Pepsico Eesti AS-le (aadress Tuglase 2a, Tartu) hiljemalt 23. novembriks 2017, lisades märksõnaks „Lay’s Multipakk kampaania“ ja esitades oma kaebuse ja selle põhjenduse ning lisades kaebuses viidatud dokumendid või nende koopiad.
11.1. Kaebusi, mis esitatakse pärast 23. november 2017, ei võeta menetlusse.
11.2. Kampaania korraldajad vaatavad kaebuse üle ja vastavad sellele kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kui kampaania korraldajad peavad kaebust õigustatuks, teavitavad nad kaebuse esitajat kaebuse rahuldamise protsessist ja kuupäevast. Kui kaebuse esitaja ei ole saadud vastusega rahul, on tal õigus seadusega ettenähtud korras oma õigusi ja huve kaitsta.
11.3. Kaebuse esitamise kuupäevaks loetakse postitemplil olevat kuupäeva.
11.4. Kaebusele tuleb alati lisada loosis osaleja eesnimi, perekonnanimi ja täielik aadress.