Libresse tarbijakampaania

Kampaania on lõppenud! Aitäh kõigile osalejatele ja palju õnne võitjale! Võitja on O. Viljaste.

Libresse tarbijakampaania reeglid:
1. COOP Libresse tarbijamäng on alates 19.04.2017 kuni 16.05.2017 toimuv tarbijamäng (edaspidi
Kampaania), mida korraldab MGI Turundus (registrikood 10907675, aadress: Valge 13, Tallinn, 11415,
edaspidi Korraldaja) koostöös Jungent Estonia OÜ ja COOP Eesti Keskühistuga.
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja
otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
3. Kampaanias osalevateks toodeteks (Kampaania Tooted) on kõik Maksimarket, Konsum ja A & O
kauplustes müügil olevad Libresse kaubamärgi tooted. Kampaanias osalemiseks peab ostma vähemalt
ühe mistahes Libresse toote.
4. Kõik perioodil 19.04.2017-16.05.2017 COOP kauplustes tehtud Kampaania Toote ostud, kus on ostul
registreeritud ka Säästukaart või Säästukaart Pluss, osalevad kampaania loosimises.
5. Kampaania auhind:
Shopingureis kahele Milanosse koos 300€ reisirahaga.
Auhinnas sisaldub:
Lennupiletid kahele inimesele suunal Tallinn – Milano – Tallinn
Lennujaama transfeerid
Majutus vähemalt 4* hotellis koos hommikusöökidega
Reisiraha 300€
Auhind antakse võitjale üle Estravel kinkekaardina. Täpsemad reisidetailid lepitakse kokku Estraveli
esindaja ning auhinna võitja vahel.
6. Kampaania auhinnad loositakse välja hiljemalt 19.05.2017.
7. Võitjat teavitatakse personaalselt Säästukaart või Säästukaart Pluss registreerimisel märgitud emaili
aadressi kaudu või telefoni teel hiljemalt 26.05.2017. Võitja saab auhinna kätte kuni 19.06.2017 (kaasa
arvatud) MGI Turundus kontorist Valge 13, Tallinn, tööpäevitil kella 10-16, tel. +37255548669. Kui
võitjaga ei ole kontakti saadud või võitja ei ole ise Korraldajaga kontakti võtnud hiljemalt 19.06.2017,
jääb auhind kampaania korraldajale. Kampaanias osaleja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku
tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart).
8. Korraldajalt kampaania auhinna saaja annab loa Korraldajale avaldada võitja nimi täiendavat
kokkulepet sõlmimata.
9. Kampaania käigus kampaanias osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki
auhinnaga ega maksta välja rahas.
10. Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise või Kampaania Korraldajale
ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kui
Kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada tema poolt antud e-maili), mis ei ole tingitud
Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate kingituse
kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
11. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi
seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
12. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada
Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt
Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
13. Kampaania auhinna võitmine on välistatud kampaania korraldamisega seotud isikutel.
14. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
15. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult aadressile
MGI Turundus OÜ, Valge 13, Tallinn või telefoni teel +37255548669. Laekunud pretensioonidele
vastatakse 3 tööpäeva jooksul. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.coop.ee