Coop Kokkade e-poe ostutingimused

 1. Coop Kokkade toodete müüjaks on Coop Eesti Keskühistu, registrikood 10093971, KMKR nr EE100200263, Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, 75322 Tallinn, e-post: info@coop.eetelefon 5300 4900 (edaspidi nimetatud ka müüja).
 2. Kasutustingimused kehtivad Coop Kokkadest toodete ostmisel ning reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad müüja ja kliendi vahel.
 3. Tellimuse esitamisel nõustub klient käesolevates ostutingimustes sätestatuga.
 4. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist ostutingimused salvestada ja/või printida.
 5. Müüjal on õigus ühepoolselt ostutingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued ostutingimused internetiaadressil coopkokad.ee
 6. Ostutingimused kehtivad kuni uute ostutingimuste avaldamiseni. Kliendi ja müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud ostutingimused.
 7. Tellimus tuleb esitada vähemalt 2 päeva enne tellimuse kättesaamise päeva.
 8. Tellimuse esitamisel järgige alltoodud protseduuri:
  • Valige soovitud toode lisades see ostukorvi.
  • Valige kauplus, kust soovite toidud kätte saada ning kättesaamise aeg. Avaneb kalender, kust saate valida sobiva kuupäeva, millal soovite toidud kätte saada. Päevad, mil antud kauplusesse toimub Coop Kokkade toodete tarne, on kalendris valged. Hallina märgitud kuupäevadel antud kauplusesse Coop Kokkade toodete tarnet ei toimu ning selleks päevaks sinna kauplusesse tooteid tellida ei saa.
  • Lisage ostukorvi kõik soovitud tooted. Kogu ostukorvi sisu saate kontrollida ning soovi korral muuta vajutades nuppu „OSTUKORVI“.
  • Edasi liikumiseks vajutage nuppu „OSTA VÄLJA“
  • Sisestage andmed. Tärniga tähistatud andmed on kohustuslikud. Kommentaaride lahtris saate lisada täpsustavat infot.
  • Valige makseviis. Kauba eest on võimalik tasuda:
  • ettemaksuna tellimuse esitamisel valitud pangalingi kaudu
  • kättesaamisel (tasumine toimub kaupluse kassas

Kui tooted soovitakse kätte saada Coop Kokkade tootmisest aadressil Vinkli 3, Tartus, tuleb nende eest tasuda ettemaksuga pangalingi kaudu.

Coop kliendikaardi omanikele kehtib sünnipäeval ning 5 päeva enne ja pärast sünnipäeva Coop Kokkade tavahinnaga toodetele (v.a kaupluses kohapeal küpsetatud tooted) sünnipäevasoodustus 10%.. Soodustuse saamiseks esitage tellimus ja tasuge selle eest kaupluses tellimuse kättesaamisel registreerides ost Coop kliendikaardiga. Tellimuse eest ettemaksuga tasumisel sünnipäeva soodustus ei rakendu.

 • Tutvuge ja nõustuge käesolevate Coop Kokkade e-poe tingimustega lisades märge vastavasse kasti.
 • Tellimuse kinnitamiseks vajutage nuppu „KINNITAN TELLIMUSE“.
 • Valides makseviisina tasumise pangalingi kaudu suunatakse teid automaatselt valitud panga veebikeskkonda. NB! Peale makse sooritamist vajutage kindlasti nuppu „TAGASI KAUPMEHE JUURDE“. Vastasel juhul Teie tellimust ei kinnitata ning seda ei suunata täitmisele.
 • Tellimuse korrektsel vormistamisel ilmub ekraanile teave tellimuse kinnitamise kohta, samuti saadetakse Teile vastav kinnitus Teie poolt sisestatud e-posti aadressile. Palun veenduge, et tellimuse kinnitusel on
 • soovitud kättesaamisaeg
 • soovitud kättesaamiskoht
 • soovitud tooted

Kui Te e-posti teel kinnitust ei saa, helistage lisainfo saamiseks telefonil +372 5300 4900 (iga päev 8.00-17.00).

 1. Tellimust on võimalik tühistada või muuta tellimuse täitmise päevale eelneva päeva hommikul kuni kella 8-ni. Tellimuse tühistamiseks või muutmiseks helistage numbril +372 5300 4900. Ettemakstud tellimuse õigeaegse tühistamise korral tagastatakse tasutud summa 14 päeva jooksul.
 2. Kauba hind on tellimuse esitamisel kehtiv (e-poes kuvatud) kauba hind. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20 %.

 

 1. Tellimus loetakse esitatuks ning suunatakse täitmisele kui see on lõpuni vormistatud ning ekraanile kuvatakse teave tellimuse kinnitamise kohta.
 2. Tellimus täidetakse st kaup on võimalik valitud kauplusest kätte saada kättesaamise päeval alates kell 12.00.
 3. Tellitud tooteid hoitakse kaupluses kättesaamise päeval kuni kaupluse sulgemiseni. Kui klient ei tule ettemakstud kaubale järele, siis raha kauba eest kliendile ei tagastata.
 4. Kaup antakse üle kaupluse kulinaarialetis või Coop Kokkade juures. Tellimuse kättesaamiseks tuleb esitada tellimuse kinnitus või tellija nimi.
 5. Üleantud kauba koguselist vastavust tellimusele tuleb kontrollida kauplusest lahkumata. Kauba koguse osas esitatud hilisemaid pretensioone ei ole kauplus kohustatud rahuldama.
 6. Koos kaubaga esitatakse kliendile arve, millel kajastub mh tellimuse number, üleantud kauba kogus, tasutud või tasumisele kuuluv summa ning ettemaksu puhul märge tasumise kohta.
 7. Kassas kohustub klient maksma ilma ettemakseta tellitud toodete eest või esitama kassapidajale ettemaksu tasumist kinnitava arve.
 8. Isikuandmete töötlemise kord:
  • Kliendi isikuandmete töötlejateks on Coop Eesti Keskühistu (Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond 75322, registrikood 10093971) ja Coop liikmesühistud (kontaktandmed Coopi kodulehel ee) (edaspidi andmetöötlejad), kelle poolt opereeritavate kaupluste kaudu toimub tellitud kauba üleandmine.
  • Töödeldavateks isikuandmeteks on eelkõige andmed, mida küsitakse kliendilt tellimuse vormistamisel (sh ees- ja perekonnanimi, kauba kättesaamise kohta ja aeg, telefoninumber, e-posti aadress, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu). Töödeldavate isikuandmete hulka kuulub ka arveldusarve number, millelt ostu eest maksti, juhul kui tekib vajadus ja kohustus tagastada kliendile ostu eest tasutud summa.
  • Isikuandmeid töödeldakse eelkõige tellimuste täitmiseks ja kliendiga suhtlemiseks (sh kliendi päringutele vastamiseks), tarbimisharjumuste uurimiseks, müügistatistika kogumiseks, personaalsete Coop Kokkade pakkumiste koostamiseks ja saatmiseks, Coop Kokkade teenuste ja toodete arendamiseks, Coop Kokkasid puudutavate küsitluste ja loosimiste läbiviimiseks ning õigustatud huvi alusel (sh enda õiguste kaitsmiseks pretensioonide menetlemisel ja vaidluste lahendamisel, parema klienditeeninduse tagamiseks (telefonikõnede salvestamine) jmt).
  • Kliendi isikuandmeid töödeldakse vaid nii kaua kui see on vajalik eelmises punktis toodud eesmärkide ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Pärast seda kliendi isikuandmed kustutatakse või anonüümitakse nii, et neid ei saa enam konkreetse Kliendiga seostada.
  • Klientide teenindamisel ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks võivad andmetöötlejad kasutada partnereid, kes tegutsevad isikuandmete volitatud või kaasvastutavate töötlejatena (erinevad tehniliste- ja tugiteenuste osutajad (nt IT-teenuste, sideteenuste, arhiiviteenuste, dokumentide hävitamise teenuse osutajad jne). Enne nendega koostöö alustamist veendutakse, et partner on võimeline tagama isikuandmete nõuetekohast töötlemist andmetöötlejate poolt antud juhiste alusel ja ulatuses.
  • Isikuandmete kaitse on tagatud läbi organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete. Kasutusele on võetud kõik vajalikud meetmed isikuandmete kaitseks. Isikuandmete töötlemisel piirdutakse vähimaga, mis on iga konkreetse töötlemistoimingu puhul vajalik selleks, et täita isikuandmete töötlemise eesmärk.
  • Klientide isikuandmeid töödeldakse alati vaid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Kliendi isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool neid piirkondi asuvates riikides.
  • Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda oma andmete parandamist.
  • Kliendil on õigus nõuda ka oma andmete ülekandmist, kustutamist või töötlemise piiramist või lõpetamist kui andmete töötlemiseks ei ole enam vajadust või õiguslikku alust.
  • Isikuandmete ülekandmiseks teisele töötlejale, kustutamiseks või parandamiseks tuleb kliendil saata vastav digiallkirjastatud avaldus e-posti aadressile andmekaitse@coop.ee
  • Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamise ei ole turvaline.
  • Kui klient on avaldanud soovi saada uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse müüja e-posti aadressile andmekaitse@coop.ee või vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile.
  • Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda Coop Eesti Keskühistu andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@coop.ee, esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.
 9. Küpsiste kasutamine
  • Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab Kliendi veebilehitsejale ja mille veebilehitseja salvestab automaatselt Kliendi poolt kasutatavasse seadmesse.
  • Coop Kokkade e-poes kasutatakse seansiküpsiseid, mis salvestatakse külastuse ajaks mugavama kasutajakogemuse pakkumiseks sh eelnevate valikute meelespidamiseks ning analüüsi ja statistika jaoks.
 10. Pakendijäätmed on kliendil võimalik viia endale lähimasse Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) pakendikonteineritesse, mille asukohad leiab siit.
 11. Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Müüjapoolse kohustuste rikkumise korral on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist või taganeda lepingust.
 12. Pretensiooni saab esitada e-postiaadressile: tellimine@coop.eevõi aadressile Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond 75322. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
 13. Juhul kui klient ei ole pretensiooni korral nõus müüja pakutava lahendusega, on tarbijast kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil ee. Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, tel. 6 201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee
 14. Otselink internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormile (ODR-platvorm) asub siin.