NaTurek tarbijakampaania

Kampaania on lõppenud! Aitäh kõigile osalejatele ja palju õnne võitjatele!

Võitjad on Janek Pärtelpoeg, Liubov Chesnikova, Merily Laur, Helen Matsutsa, Indrek Rokk.

NaTurek juustude tarbijakampaania reeglid:
1. Kampaania “Võida 50€ väärtuses Coop kinkekaart” on alates 17.05.2017 kuni 06.06.2017 toimuv
tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab AS Sales-Star, registrikood 10893172 (asukoht: Raeküla tee
5, Rae küla, Rae vald, edaspidi Korraldaja) koostöös Coop Eesti Keskühistu ja MGI Turundus OÜ-ga..
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused
Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
3. Kampaanias osalevateks toodeteks (Kampaania Tooted) on kõik Coop kauplustes müügil olevad NaTurek
kaubamärgi tooted.
4. Kõik perioodil 17.05.2017 – 06.06.2017 Coop kauplustes tehtud Kampaania Toote ostud, kus on ostul
registreeritud ka Säästukaart või Säästukaart Pluss, osalevad 50-euroste Coop kinkekaartide loosimisel.
5. Kampaania perioodil Kampaania Tooteid ostes ja Säästukaarti registreerides osaleb ostja automaatselt
kampaanias ning annab loa avaldada võidu korral tema nimi Coop veebilehel.
6. Loosimises osaleja saab ühe ostuga registreeruda loosimiseks mitmel korral. Näiteks kui sama ostukorraga
(ostutšekiga) on ostetud 3 Kampaania Toodet, osaleb ostja Kampaania auhinna loosimisel 3 korral.
7. Kampaania auhindadeks on 50€ Coop kinkekaardid. Kokku läheb loosi 5 kinkekaarti.
8. Auhinnna loosimine:
Kampaania auhinnad loositakse välja peale kampaania lõppu.
9. Kõikide võitjate nimed avaldatakse lehel
www.coop.ee hiljemalt 11.06.2017. Võitjaid teavitatakse ka
personaalselt Säästukaardi registreerimisel märgitud telefoninumbri kaudu. Auhinna saavad võitjad kätte alates
11.06.2017 kuni 11.07.2017 (kaasa arvatud) määratud Coop kaupluse infoletist. Pärast tähtaja lõppu auhindu
ei väljastata.
10. Kampaanias osaleja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks Coop kaupluse infoletis
isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart).
11. Korraldajalt kampaania auhinna saaja annab loa Korraldajale avaldada võitja nimi täiendavat kokkulepet
sõlmimata.
12. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki
auhinnaga ega maksta välja rahas.
13. Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise või Kampaania Korraldajale
ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kui Kampaania
Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada tema poolt antud telefoninumbril või kui võitja ei ole ise vaadanud
www.coop.ee veebilehelt võitjate nimekirja), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta
Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate kingituse kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
14. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses
sätestatud korras ja tähtaegadel.
15. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania
ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias
osalejatele meedia vahendusel.
16. Kampaania auhinna võitmised on välistatud kampaania korraldamisega seotud isikutel.
17. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
18. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult aadressile
MGI Turundus OÜ, Valge 13, Tallinn 11415 või telefoni teel +372 55548669 (esmaspäeviti: 12.00 – 16:00) või
e-maili teel info@mgimarketing.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.
Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel
www.coop.ee.