Nestle jäätise kampaania

Nestle_IceCream_kamp16_BannerWEB_900x1000pxl_naiduk1

PALJU ÕNNE VÕITJALE!

Loosimine 30.06.2016, MEILA ISRAEL, tel. 5569****

Loosimine 07.07.2016, EVE-LY EIRAND, tel. 5047***

Loosimine 14.07.2016, EHA OJA, tel. 5133***

Loosimine 21.07.2016, SILLE HURT, tel. 5217***

Loosimine 28.07.2016, URVI GROSSFELDT, tel. 5568****

Loosimine 01.08.2016, AIVAR JÜRGENS tel. 5667****

NESTLE JÄÄTISE TARBIJAKAMPAANIA REEGLID:

1.         Perioodil 15.06.-26.07.2016 (kaasa arvatud) toimub kaubanduslik loterii (edaspidi Kampaania), mida korraldab VIČIUNAI BALTIC OÜ, Paljassaare tee 30 Tallinn Harjumaa 10313, registrikood 10642107, (edaspidi Kampaania Korraldaja).

2.         Kampaanias osalevad alltoodud VIČIUNAI BALTIC OÜ poolt turustatavad ja Konsumites, Maksimarketites ning A ja O kauplustes müügil olevad Nestle jäätised. Kampaania tooted koos EAN koodidega on järgnevad:

1.         7613034585844         Vanillijäätis Kit Kat 110ml/68g;

2.         7613034501356         Shokolaadijäätis KitKat 110ml/69g;

3.         7613034501318         Lion jäätis Nestle 110ml/71g;

4.         7613033162114         Manhattan mustika koorejäätis Nestle1.4L/700g;

5.         7613032702694         Manhattan Shok-karam.jäätis pähkli Nestle1.4L/710g;

  1. 5908210356380         Jäätis kakao- ja vanilliga Nesquik 43ml/35g;

3.         Kampaanias osalevad automaatselt kõik füüsilised isikud, kes on ostnud Kampaania perioodil, st ajavahemikul 15.06. – 26.07.2016 (kaasa arvatud) Eestis ükskõik millisest Konsumi, Maksimarketi või A ja O kauplusest, kus kampaaniatooteid müüakse, ühe ostutseki piires kokku 2 (kaks) Kampaania toodet ning esitanud enne ostu sooritamist Säästukaardi. Iga erineva ostutseki piires ostetud 2 (kaks) Kampaaniatoodet annab loosimisel ühe hääle. Ühe ja sama ostutseki piires ostetud enam kui 2 (kaks) kampaaniatoodet annab ühe hääle.

4.         Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 3 nimetatud tingimuse, osalevad loosimistes (6 tk), milles loositakse välja kokku 6 jalgratast Merida Matts 6.10-V. Auhinna väärtus on 420 eurot. Auhinnafondi suurus on 2520 eurot. Lisainformatsioon auhindade ning võimalike lisateenuste kohta saab telefonil 6556974 või e-mailil sales@veloplus.ee  .

5.         Võitjad selgitatakse loosimise teel ja nende nimed koos auhinna lunastamiseks vajalike juhistega avaldatakse COOP kodulehel www.coop.ee. Võitjatega võetakse ühendust nende poolt Säästukaardi andmebaasis olevatel kontaktandmetel 5 päeva jooksul pärast loosimist.

6.         Kokku toimub 6 loosimist, iga kord loositakse 1 (üks) auhind. Igal loosimisel osalevad loosimisele eelnenud perioodil Kampaanias hääli saanud Säästukaardi omanikud:

1.         15.06 kuni 24.06 hääli saanute vahel loositakse välja üks jalgratas 30.06.2016;

2.         25.06 kuni 01.07 hääli saanute vahel loositakse välja üks jalgratas 07.07.2016;

3.         02.07 kuni 08.07 hääli saanute vahel loositakse välja üks jalgratas 14.07.2016;

4.         09.07 kuni 15.07 hääli saanute vahel loositakse välja üks jalgratas 21.07.2016;

5.         16.07 kuni 22.07 hääli saanute vahel loositakse välja üks jalgratas 28.07.2016;

6.         23.07 kuni 26.07 hääli saanute vahel loositakse välja üks jalgratas 01.08.2016 .

7.         Auhind on nimeline ja see antakse üle ainult kampaaniaostul registreeritud Säästukaardi omanikule. Auhinna saaja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart).

8.         Jalgratas tuleb lunastada hiljemalt 30 päeva jooksul pärast võitjate selgumist ning nendega ühenduse võtmist. Võitja, kes jätab eelnimetatud tähtaja jooksul jalgratta lunastamata või keda ei ole võimalik kätte saada Säästukaardi andmebaasis olevate kontaktandmete vahendusel 5 päeva jooksul pärast loosimist, kaotab õiguse auhinnale ning auhind jääb välja andmata, kui Korraldaja ei otsusta teisiti.

9.         Kampaania Korraldajal on õigus keelduda võidu väljaandmisest, kui tuvastatakse võitja poolt pahatahtlik kampaaniasüsteemi ära kasutamine.

10.       Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise, sealhulgas auhinna lunastamise õiguse teisele isikule üleandmise, samuti muude ebaõnnestumiste korral (võitja ei vaata www.coop.ee kampaania tulemusi, võitjat ei õnnestu kätte saada Säästukaardi andmebaasis olevate kontaktide vahendusel 5 päeva jooksul jmt), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhindadest kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

11.       Võidetud auhindade kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita, saadud auhinda (jalgratas) ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas.

12.       Kampaania auhinna vastuvõtmisega annab võitja Kampaania Korraldajale õiguse oma isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks Kampaaniaga seotult ning oma nime avalikustamiseks.

13.       Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Auhindade väljaandmisega seotud maksud tasub Korraldaja.

14.       Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

15.       Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult VIČIUNAI BALTIC OÜ, Paljassaare tee 30 Tallinn Harjumaa 10313, või e-posti aadressil vici@vici.ee Pretensioonidele vastatakse hiljemalt 1 kuu jooksul. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.coop.ee