Knorr tarbijamäng

KNORR_ETK_banner_900x700_final2Knorri tarbijamängu võitjad

1.nädal:
Tiiu Nurmlik 51***77
Kriste Saareleht 51****31
Marko Jaani 58****65

2.nädal:
Pille Valberg 53****99
Tanel Armulik 50***17
Epp Narruskberg 53****23

3.nädal:
Veiko Tamm 51***94
Egdon Piilberg 55****07
Mairi Rumask 56****04

20€ väärtuses ETK kinkekaardid võitsid:
Aivo Võsur 53****20
Olga Prostjakova 55***045
Taisto Sillamägi 56****38

Televiisori Samsung  UE46F5300 võitis:
Nikolai Tikhovski 53****53

Knorri ETK kampaania reeglid
1. Perioodil 15.01-11.02.2014 toimub ETK kauplutes tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldajaks on MomentumEesti OÜ  Endla 69/Keemia 4, 10615, Tallinn, registrikood 10226461;  (edaspidi Korraldaja) koostöös Eesti Tarbijateühistute Keskühistuga aadressiga Kalda tn 7c 11625 Tallinn.
2. Tarbijamäng korraldatakse Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Eesti Tarbijateühistute Keskühistu kauplustes Konsum, Maksimarket, A&O ning teistes ketmärgita ETK kauplustes.
3. Kampaanias osalevad kõik Knorri kaubamärgiga tooted, mis on müügil punkti nr 2 toodud kauplustes.
4. Kampaanias osalevad automaatselt kõik isikud, kes on ostnud Kampaania perioodil, st ajavahemikul 15.01-11.02.2014 (kaasa arvatud) ükskõik millisest ETK poest korraga 3 kampaania toodet ning esitanud enne ostu sooritamist Säästukaardi.
5. Kõigi kampaanias osalejate vahel loositakse Korraldaja ja ETK poolt iganädalaselt välja kolm 20€ väärtuses ETK kinkekaarti ning kampaania lõpus peaauhinna: Televiisor Samsung  UE46F5300.
6. Auhinnafondi koguväärtus on 886,80 (kaheksasada kaheksakümmend kuus eurot ja 80 senti) .
7. Võitjate nimed avaldatakse ETK kodulehel www.coop.ee  ning võitude kättesaamiseks võetakse võtjatega ühendust.
8. Võitjad, kellega ei ole Korraldaja ühendust saanud ja kes ei ole ise Korraldajaga ühendust võtnud 20 päeva jooksul alates kampaania lõpukuupäevast, kaotavad õiguse auhinnale.
9. Kampaania käigus saadud auhindu ei asendata Kampaanias osalejate nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhinna maksumust rahas. Auhindade andmisega seotud riiklikud maksud tasub Kampaania Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
10. Kampaanias osalemisega annab osaleja Kampaania Korraldajale õiguse osaleja isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks Kampaaniaga seotult ning osaleja nime avalikustamisega.
11. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
12. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
13. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Korraldaja esindajale. Kõigil pretensioonidel peab olema märgitud esitaja ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed (e-posti aadress, telefoni nr, aadress) ning lisatud ka allkiri. Anonüümseid kaebusi ei menetleta.