Pealinna kampaania

Pakkumise_leht

PALJU ÕNNE KÕIKIDELE VÕITJATELE!

GEORG LEA 5***3419
APOLLINARIA ULANOVA 7***768
SILVI LIBLIK 5***2152
TOOMAS KELDER 5***3386
LEONTIINE LIIVAT 5***6895
RIINA KASK 5***0617
JÜRI PAVLOV 4***843
RITA KOOBAKENE 5***389
OLEG PETROV 5***7785
JAANIKA KULL 5***843
AIMAR LAANEMETS 5***701
HEIKI POTTER 5***473
HELJE PAULSON 5***3752
MARIKA RUSIN 5***0367
ALLI KUUS 5***8402
ALEFTINA RATMAN 4***19
MARIE IVANOVA 7***328
JANEK MÕNDRESKU e-post
SVETLANA SIDORENKO 5***322
ALEKSANDER HOHLATŠJOV 5***2609
VILENSA 5***8759
MALLE PRIIT 5***63824
RAIDI SUSSI 5***0480
LIIVI KUUSEORG 5***325
MARGARITA KUZNETSIHINA 6***337
JANO AVLOI 5***013
IRINA KUZNETSOVA 5***5941
HELGI ARUMETS 3***78
UNO KARRO 5***9411
ANU VÄRK 5***8108
MARY-LIIS LAIDMETS 5***484
VILMI LUKA 5***7565
TÕNU SABRE 5***785
ERIKA SOOTS 5***3408
GALINA VORONKO 5***6769
IRINA DRUTSKAJA 5***8051
ANNELI LOOG 5***457
HELE-MALL KLAASSEPP 5***8586
EHA SOO 5***205
LAIVI TROON 5***3021
ZARINA LALAJEVA 5***2676
VLADIMIR BAZANOV 7***592
ALEKSANDRA GOLUBTSOVA 5***5060
PIRET VIERT 5***3178
NELLI TRUSSOV 5***3147

 

PEALINNA PEENLEIVA KAMPAANIA REEGLID:

1. Kampaania „Võide legendaarse Pealinna peenleivaga!“, edaspidi Kampaania, on
tarbijamäng, mis toimub Coop Eesti kaupluses ajavahemikul 01.07.2016-31.08.2016.
2. Kampaania korraldaja on Eesti Pagar AS (aadress: Tööstuse 34, Paide)
3. Kampaania info asub veebilehel www.coop.ee ja www.eestipagar.ee
4. Kampaania auhinnafondis on 45 komplekti, iga komplekt sisaldab Ärklitoa keraamilist
võitoosi ja soolatopsi. Auhindu loositakse 1 kord, kampaania perioodi lõpus 02.09.2016.
5. Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks Eesti Pagari Pealinna peenleiva toode
4740086001145 Pealinna peenleib 1,0kg
4740086001138 Pealinna peenleib 490g
4740086008809 Pealinna peenleib (vorm) 600g
(edaspidi tooted) ning registreerida ost Säästukaart või Säästukaart Pluss kaardiga.
6. Üks ost registreeritakse ainult 1 kord.
7. Kampaanias osaleja saab suurendada oma võiduvõimalusi, ostes perioodil veelkord mistahes
antud tarbijamängus osalevaid tooteid ning registreerides oma ost Säästukaart või
Säästukaart Pluss kaardiga. Kampaanias osalemiste arv ei ole piiratud.
8. Isikud, kes ostavad tarbijamängu tooteid kampaaniakohtades kampaaniaperioodil ning
registreerivad ostu Säästukaart või Säästukaart Pluss kaardiga, nõustuvad, et Coop Eesti
edastab võitjate andmed kampaania korraldajale võitjatega kontakteerumiseks.
Isikuandmeid kasutatakse üksnes antud kampaania raames.
9. Auhindade loosimine toimub 02.09.2016.
10. Loosimistel osalevad kõik perioodil 01.07.2016 kuni 31.08.2016 kampaania tingimustele
vastavalt Coop Eesti kauplustes oste sooritanud inimesed.
11. Võitjate nimed avaldatakse veebilehtedel www.coop.ee ja www.eestipagar.ee lehel
hiljemalt 7 tööpäeva jooksul peale punktis 9 toodud loosimise kuupäeva. Võitjatega
võetakse ühendust Säästukaardi kontol esitatud kontaktandmete kaudu ning lepitakse
auhindade üleandmine kokku.
12. Auhindu ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu. Kampaania korraldajad
võtavad enesele vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
13. Auhindade üleandmine lepitakse iga võitjaga kokku. Juhul kui võitjaga ei ole õnnestunud
ühendust saada enne 30.09.2016, on korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.
14. Pärast 30.09.2016 auhindu enam ei väljastata.
15. Kampaania auhindu ei saa võita kampaania korraldamisega otseselt seotud inimesed ja
nende pereliikmed.
16. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt
katkestada, teatades sellest ajakirjanduse vahendusel.
17. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult
kampaania korraldaja asukohta: Eesti Pagar AS, Tööstuse 34, 72720 Paide, märgusõna
“KAMPAANIA”. Kampaania lisainfo telefonil +372 621 7000; info@eestipagar.ee. Laekunud
pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.