Rama tarbijakampaania

Kampaania on lõppenud! Aitäh kõigile osalejatele ja palju õnne võitjatele!

EESNIMI PEREKONNANIMI
REIN JÜRISSON
DEA JÜRIMÄE
TIINA ILVES
MAIRE REINSALU
NIINA MESSING
KATRIN OITSALU
ASTRA TIITS
KARIN KAAS
TAIMO ARUME
KATRIN NURK
SVEN SOOVIK
ÜLLE KUUSE
TATJANA SEER
HELLE LIPSON
AIRE NÕMM
KATRE UIBO
RENNO JEERLAND
TIIU OJA
ÜLLE HEINING
MONIKA PULLISAAR
LEMBIT SAUER
KAIDI RAID
MARGIT SMITT
MATI KATTAI
JAAN LUIK
TIINA PALU
KADRI VAKRÕÕM
MAIRE LEHIKOINEN
AVO KASK
ÜLLE TUULIS
BIRGIT VILLEMS
VELLO PAAS
EVELY RIIDAK
SIRLE KESKÜLA
HENNO LOIDE
PIRET KISS
SIGNE KUKK
AARNE MARDISTE
EINAR RUUS
KADRI HILLAK
ELE BEEK
GERMAN PJANKOV
HEIKI HAABU
ÕNNE TRUUP
GERT TIIVITS
KARIN VARIK
KAIRIT PAHK
GERDA VILBAS
MILVI KAEN
MAILI SIBUL
INGA TEDER
LIINA BUBERT
KARILIN NEMSITSEVERIDZE
KÜLLI LODERAUD
EERO VISNAPUU
MARIS KALDA
PEETER KAASIK
KOIDU LIIV
KRISTO KADE
ARNE TOMSON
TATIANA MIKHAYLOVA
VÄINO TÄHEMÄE
MATI PROOS
TÕNU PRISKE
VALLO TAAR
RAILI RÜÜTEL
TAIVO KALBERG
MAIRE ROMET
MAIRET TAMMIKSAAR
ARVI PÕDER
LENNA KILM
EVELIN NIPERNADO
KAIRI PATLEP
JANA RAUD
KERSTI KOMMER
TÕNU VELVELT
KOIT KORBE
RAUNO OJASTE
NADIA RANDMAA
GENNADI SMELJOV
URMAS TIMMO
REILIKA MADISON
LAINE VINT
KERTTU ROOS
GAIDI TIKERPÄE
TOOMAS ARU
KARIN RENNIT
AINAR OIJOV
JANELI TÄHT
RAIVO SEPPER
EDUARD ONUFREITSUK
HELEN HOOP
AIN KASK
ANDRES NUUTER
MAREK MUMM
KRISTIINA VÄRS
RENE POPOV
TIMO TRIISA
KRISTI JERSOV
KATI HALLIK

 

Rama tarbijakampaania reeglid:

  1. Kampaania tingimused

1.1       Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad täiskasvanud (vähemalt 16-aastased isikud seisuga 05. aprill 2017). Osalejad ei tohi olla lähedalt seotud tootjaga Unilever Eesti AS või kampaania korraldajaga Baltic Promotions OÜ ega ka kampaaniaga otseselt või kaudselt seotud muude isikutega (sealhulgas korraldaja või tootja pereliikmed ja teised sugulased sõltumata elukohast).
1.2       Kampaanias ei ole lubatud osaleda ka punktis 1.1 mainitud isikutega ühises majapidamises elavatel isikutel.
1.3       Kampaania võitja(d) loositakse kõiki Eesti Vabariigi seadusi silmas pidades.

  1. Kampaania sisu

2.1       Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Coop Eesti Maksimarketi, Konsumi ning A ja O kauplustes. Kampaania toimub ajavahemikus 05.04.2017–18.04.2017 (kaasa arvatud).
2.2       Kampaanias osalemiseks tuleb osta 1 pakk mistahes Rama margariini ning registreerida oma ost, esitades kassas Säästukaart või Säästukaart Pluss. Kampaanias osalevad kõik kampaania ostud, mis on sooritatud vahemikus 05.04.2017 kuni 18.04.2017 (kaasa arvatud).
2.3        Kõik osalejad, kes on oma ostu registreerinud kassas Säästukaart või Säästukaart Pluss kaardiga, vastavalt punktile 2.2, osalevad auhindade loosimisel, mis toimub kampaaniaperioodi lõpus 21.04.2017. Võitjatele saadetakse auhinna kättesaamise kohta infokiri e-kirjale, mis on märgitud Säästukaart või Säästukaart Pluss kaartide andmebaasis.
2.4        Võitjaga võetakse ühendust 7 tööpäeva jooksul pärast loosimist (vt 2.3).
2.5        Auhinna saavad võitjad kätte ajavahemikul 24.04.2017 kuni 26.05.2017 (kaasa arvatud). Auhinnad saadetakse võitja poolt eelistatud pakiautomaati või väljastatakse korraldaja kontorist Punane 56, Tallinn. Pärast tähtaja lõppu kingitusi ei väljastata.

  1. Kampaania auhinnad

3.1       Kui osaleja vastab eespool toodud nõuetele ja tingimustele, saab ta võimaluse osaleda loteriil ja kampaaniaauhindade loosimises.
3.2        Kampaania auhindadeks on 100 Coop Eesti kinkekaarti. Ühe kinkekaardi väärtus on 20 eurot.
3.3       Auhinna võitnud isikute nimed avaldatakse aadressil www.coop.ee.
3.4       Kampaania auhindu väljastatakse vastavalt punktis 2.5 toodud kuupäevadele.

  1. Kampaania kestus

4.1       Kampaania kestab 05.04.2017 kuni 18.04.2017 (kaasa arvatud).

  1. Kampaania korraldaja

5.1        Kampaania korraldaja on Baltic Promotions OÜ (reg-kood 11142631), aadress Punane 56, Tallinn, Eesti.

  1. Muud nõuded ja tingimused

6.1        Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja korraldajatele esitatud andmete õigsust, enda vastavust kampaania reeglitele, soovi kampaanias osaleda ning nõustumist kõigi korraldajate kehtestatud kampaania nõuete ja tingimustega.
6.2       Auhinnad saadetakse võitjatele pärast kampaaniaperioodi lõppu (vt 4.1).
6.3        Juhul kui võitja ei ole täitnud kõiki kampaania reegleid, on korraldajal õigus ta võitjate nimekirjast välja arvata.
6.4        Kampaanias osalemisega annab osaleja korraldajale loa ilma vastavat lepingut sõlmimata ja tasu maksmata edastada endale informatsiooni tulevikus toimuvate kampaaniate ning toodete kohta.
6.5        Võidetud kampaaniaauhinda ei vahetata võitja soovil välja muu auhinna vastu ega maksta välja rahas.
6.6        Juhul kui auhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul olnud kättesaadav andmete täpsustamiseks (alates tema kui auhinna võitja nime avalikustamisest internetis aadressil www.coop.ee ning kontaktiks e-maili aadress, mille on võitja märkinud Säästukaart või Säästukaart Pluss kaartide andmebaasis, on korraldajal õigus jätta talle auhind saatmata.
6.7        Korraldaja ei vastuta kampaanias osalemise või osaleja autasustamise ebaõnnestumise eest juhul, kui osaleja ei ole kinni pidanud korraldaja kehtestatud kampaanianõuetest ja -tingimustest või kui osaleja on esitanud ebaõigeid või ebatäpseid andmeid või muude tõrgete eest, mis ei ole korraldaja põhjustatud.
6.8        Lisateavet kampaania kohta saab e-posti aadressil info@baltic-promotions.com või telefonil (+372) 641 2030.