VÕIDA SMUUTISID! Froosh kampaania 01.11.-31.12.2017

Froosh smuuti tarbijakampaania reeglid:
1. Perioodil 01.11.2017 – 31.12.2017 (kaasa arvatud) toimub kaubanduslik loterii
(tekstis edaspidi kampaania), mille korraldab Fairfood OÜ, registrikood 12221255,
asukohaga Veerenni 53a, 11313, Tallinn (tekstis edaspidi kampaania korraldaja),
elektronposti aadress info@fairfood.ee; +372 58438349.
2. Kampaania toimub Coop Eesti Maksimarketi ja Konsum kauplustes, kus on müügil
Froosh smuutid.
3. Kampaanias osalevad automaatselt kõik isikud, kes on ostnud Kampaania
perioodil, st ajavahemikul 01.11.2017 kuni 31.12.2017 (kaasa arvatud) ükskõik
millisest Coop Eesti Maksimarketi või Konsum kauplusest korraga vähemalt kaks
Froosh smuutit ning ostu sooritanud registreerides Säästukaart või Säästukaart
Plussi.
4. Kampaania auhindadeks on neli kasti (üks kast sisaldab kaksteist 250ml pudelit,
kokku loositakse 5 võitjat kes igaüks võidab neli kasti) Froosh smuutit (auhindade
koguväärtus 500€).
5. Kampaania auhindade loosimine toimub peale kampaaniaperioodi lõppu
05.01.2018.a. ning võitjate nimed avaldatakse Coop Eesti kodulehel www.coop.ee
hiljemalt 7 päeva peale loosimist. Kampaania loosimisega selgunud
auhinnavõitjatega, kes on Säästukaardi või Säästukaart Plussi registreerimistaotluses
märkinud ära oma kontaktandmed, võtab Korraldaja ise ühendust. Muul juhul peab
võitja edastama oma kontaktandmed Korraldajale e-posti või telefoni teel. Võitjatega
lepitakse kokku auhinna üleandmise koht ja aeg. Võidu kättesaamisel tuleb esitada
oma isiku tuvastamiseks isikut tõendav dokument (pass, juhiluba, ID-kaart)
6. Võitjad, kes ei tule võitu kätte saama kuni 06.02.2018, kaotavad võidu
kättesaamise õiguse.
7. Kampaanias osalemisega annab osaleja kampaania korraldajale õiguse osaleja
isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks kampaaniaga seotult ning
osaleja nime avaldamiseks Coop Eesti veebilehel www.coop.ee .
8. Kampaania korraldaja ei vastuta kampaanias osaleja võidu mittekättesaamise eest
kampaania korraldamise tingimuste eiramise või muude ebaõnnestumiste korral
(võitja ei jälginud kampaania tulemusi Coop Eesti veebilehel www.coop.ee, ei
esitanud võidu kättesaamisel isikut tõendavat dokumenti jmt), mis ei ole tingitud
kampaania korraldaja süüst.
9. Kampaania korraldaja tasub kõik kampaaniaga seotud maksud seadusega
ettenähtud mahus ja korras. Kampaanias osaleja ei pea seoses võidu kättesaamisega
maksma mingisuguseid täiendavaid makse.
10. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi
seadustele.
11. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on kampaania korraldajal õigus
võitude väljaandmine ühepoolselt katkestada, teatades sellest viivitamatult
kampaanias osalejatele Coop Eesti veebilehe www.coop.ee vahendusel.
12. Kampaania auhindu ei saa võita kampaania korraldamisega otseselt seotud
inimesed ja nende pereliikmed.
13. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb
saata kirjalikult kampaania korraldajale elektronposti aadressile info@fairfood.ee 10
päeva jooksul peale kampaania lõppemist. Kampaania korraldaja vaatab kõik
saabunud pretensioonid läbi ja annab vastuse 15 päeva jooksul alates pretensioonide
saamisest. Kampaania reeglid on avaldatud aadressil www.coop.ee