Serla kampaania 03.01.-16.01.2018

Serla tarbijakampaania reeglid:
KAMPAANIA SISU
Osta kampaaniaperioodil COOP Maksimarketi, Konsumi või A ja O kauplustest vähemalt 1 (üks) pakk Serla Orava 3-kihilist tualettpaberit, esita kassas Säästukaart või Säästukaart Pluss ning võid võita Viimsi SPA 200-eurose kinkekaardi.
KAMPAANIA KORRALDAJA
Antalis AS, Linamäe 6 Saku vald Harjumaa 76406, info.ee@antalis.com, +372 680 0911.
KAMPAANIA PERIOOD
Kampaania kestab COOP Maksimarketi, Konsumi ningA ja O kauplustes perioodil 03.01.-16.01.2018 (edaspidi: Kampaania periood).
KAMPAANIA KIRJELDUS JA TINGIMUSED
1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt vastavalt ettenähtud tingimustele. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
2. Kampaanias osalevad kõik isikud, kes on ostnud Kampaania perioodil COOP Maksimarketi, Konsum või A ja O kauplustest vähemalt ühe paki Serla Orava 3-kihilist tualettpaberit (EAN 6414300085423) ning esitanud kassas Säästukaart või Säästukaart Plussi.
3. Kampaanias osalejate vahel loositakse välja 5 (viis) Viimsi SPA 200-eurost kinkekaarti. Kampaania võidufondi väärtus on 1000 €.
4. Loosimine toimub 23.01.2018.
5. Võitjate nimed avaldatakse COOP (www.coop.ee) kodulehel hiljemalt 31.01.2018.
6. Kampaania loosimisega selgunud auhinnavõitjatega, kes on Säästukaardi või Säästukaart Plussi registreeri-mistaotluses märkinud ära oma kontaktandmed, võtab Korraldaja ise ühendust ja lepib kokku auhindade kättesaamise posti teel või Antalis AS kontoris Linamäe 6 Saku vald Harjumaa 76406. Muul juhul peab võitja edastama oma kontaktandmed Korraldajale e-posti või telefoni teel hiljemalt 28.02.2018. Auhinnad antakse võitjatele üle Korraldaja esindaja poolt. Auhinna kättesaamiseks peab võitja (või volituse alusel määratud esindaja) esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart, juhiluba).
8. Võidetud auhinnad väljastatakse kampaanias osalenud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel kuni 31.03.2018 .
9. Juhul, kui võitja jätab eelnimetatud tähtaja jooksul auhinna välja võtmata, kaotab ta õiguse oma auhinnale.
MUU INFO
1. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.
2. Auhindade võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
3. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
4. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele ETK ja Korraldaja veebi vahendusel.
5. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.
6. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldaja asukohta: Linamäe 6 Saku vald Harjumaa 76406. Kampaania lisainfot saab e-posti aadressilt info.ee@antalis.com.
7. Pretensioonidele vastab Korraldaja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kirjalikust laekumisest.