Säästukaart Plussi LCD televiisori kampaania

VÕITJAD ON SELGUNUD!

Täname, et olete võtnud endale ETK Grupi kõige parema kliendikaardi!

Säästukaart Plussi vormistajate vahel perioodil 1-14.10 loosisime välja suurepärased Panasonicu televiisorid.
Võitjad on selgunud ja televiisorid saavad endale:

  • ENDEL JÄTSA
  • JAAN SOONE
  • TOOMAS KOPPEL
  • TATJANA SHEVTSHENKO

Palju õnne võitjatele!
Võitjatega võtame ühendust lähipäevil.

 

vaheleht

ETK Finants AS loosimise kampaania “4 Led LCD Panasonicu televiisorit” ametlikud reeglid

1. Loosikampaania sisu ja toimumiskoht:

1.1. ETK Finants AS (edaspidi Korraldaja) loosib Säästukaart Plussi vormistajate vahel kindlal perioodil (edaspidi Loos) välja 4 Led LCD Panasonicu televiisorit.
1.2. Loosimiseks tuleb tellida Säästukaart Pluss mis tahes kanalist: iseteenindusest, telefoni teel 13014 või vormistada taotlus kaupluses.
1.3. Loosikampaania toimumiskoht on Eesti Vabariik.

2. Loosi periood:

2.1. Loosis osalevad kõik Säästukaart Pluss vormistajad, kes teevad lepingu perioodil 1.10.2014 kuni 14.10.2014 kell 23.59 (kaasa arvatud)

3. Loosi tingimused:

3.1. Loosi läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt kinnitatud Loosi ametlike reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Loosi läbiviimisel on lõplikud ja kõigile Loosis osalejatele kohustuslikud.
3.2. Säästukaart Pluss lepingu vormistamine on tasuta. Tasuta on ka põhikaardi väljastamine.
3.3. Lisakaardi väljastamine maksab ühekordse tasu 1,5 EUR.
3.4. Säästukaart Plussi lepingu vormistamise annab automaatselt 1 hääle. Iga järgnev lisakaart annab tellijale juurde 1 hääle. (nt. Kui klient teeb lepingu ja tellib enda põhikaardi juurde veel 3 lisakaarti, saab ta kokku 4 häält. 1 hääl põhikaardi eest ja 3 käält liskaartide eest.)
3.5. Auhinna loosimine viiakse läbi 22.10.2014 Auhindade võitja loositakse välja Säästukaart Pluss lepingute vormistajate vahel. Auhindade võitjate loosimise viib läbi Korraldaja.
3.6. Auhindade kätteandmine: Korraldaja võtab võitjatega ühendust lepingus märgitud telefonil ja lepib kokku Auhinna kätte saamise aja ning koha. Võitjate nimed avaldatakse koduleheküljel www.säästukaart.ee hiljemalt nelja tööpäeva jooksul pärast loosimist.
3.7. Auhinna võitja peab teatama ETK Finants AS esindajale telefonitsi oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja aadressi. Eeltoodud andmete teatamine on vajalik veendumaks, et Auhind väljastatakse õigele võitjale.
3.8. Kui Auhinna võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva kahe tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata või loosida Kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja (p3.5 reeglite järgi esimsel võimalusel).
3.9. Kui Korraldaja on saanud Auhinna võitjaga ühendust ja temaga kokku leppinud Auhinna kättesaamise aja ning koha, kuid sellest hoolimata võitja ei tule Auhinnale järgi, loobub võidust teavitamisel Auhinnast või ei teata ETK Finants AS esindajale telefonitsi oma täisnime või sünniaega või ei esita ETK Finants AS esindajale isikut tõendavat dokumenti, hoiab Korraldaja auhinda alles kaks nädalat, selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse Auhinnale ja korraldajal on õigus jätta talle Auhind välja andmata või loosida kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja (p3.5 reeglite järgi esimsel võimalusel).
3.10. Auhinna väljastamisel on ETK Finants AS esindajal õigus küsida Auhinna võitjalt isikut tõendavat dokumenti, mis on vajalik veendumaks, et Auhind väljastatakse õigele võitjale.
3.11. Kampaania käigus Kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel. Võitja poolt tehtud võidu kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita.
3.12. Auhind väljastatakse vaid siis, kui võitja on täitnud kõiki Loosi reegleid. Kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust ja vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Kampaanias osalemisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada oma isikuandmeid kampaania auhindade loosimistel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks peale kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
3.13. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
3.14. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
3.15. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta ETK Finants AS, Kalda 7c Tallinn, 11625 Tallinn, märgusõnaga „Televiisori loos“.
3.16. Loosis ei osale ETK Grupi töötajad.

4. Loosikampaania lisainfo:

4.1. Loosi kohta saab lisainfot Säästukaardi kodulehelt www.säästukaart.ee, helistades klienditelefonile 13014 või ETK Grupi kauplustest üle eesti.