Registreeri Reeglid

„Koos kooli“ tarbijamängu reeglid

1. „Koos kooli“ tarbijamängu (edaspidi Kampaania) korraldaja on Coop Eesti Keskühistu registrikood 10093971 (edaspidi Korraldaja), Kalda 7c, Tallinn 11625, info@coop.ee tel. 6 710 500.

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

3. Kampaania periood: 28.07.-11.09.2016.a.

4. Kampaania toimumise koht: Coop Eesti kauplused Maksimarket, Konsum ning A ja O.

5. Loosimises osalevad 6-20-aastased koolilapsed, kes on registreeritud Kampaanias osalejaks.

6. Kampaanias osalemiseks tuleb teha alljärgnevat: - Osta Kampaania perioodil Maksimarketi, Konsumi või A ja O kauplusest vähemalt üks „Koos kooli“ hinnakampaanias osalev toode. - Registreeri ennast või oma laps Kampaanias osalejaks veebilehel www.coop.ee/taskuraha, milleks täida ankeet vajalike väljadega: koolilapse ees- ja perenimi, kontaktandmed e-posti aadress ja mobiiltelefoni number, ostutšeki number ja alla 18-aastastel osalejatel seadusliku esindaja (lapsevanema) nimi. - Hoia alles ostutšekk kuni Võitja selgumiseni ja auhinna kättesaamiseni.

7. Iga ostutšeki kohta on lubatud üks registreerimine.

8. Osaleja võib registreeruda mitu korda, registreerides iga ostutšeki, millel on vähemalt üks „Koos kooli“ kampaania toode, eraldi Kampaania veebilehel.

9. Loosimisel osalevad kõik perioodil 28.07.-11.09.2016.a. (kaasa arvatud) Kampaania tingimustele vastavalt registreerunud osalejad välja arvatud Kampaania korraldamisega seotud isikud ja nende lähedased pereliikmed.

10. Kampaania auhinnad: - Korraldaja loosib Kampaanias osalejate seast kümnele kooliealisele lapsele vanuses 6-20 aastat (edaspidi Võitja) 50 eurot kuus taskuraha terveks kooliaastaks (september 2016.a. kuni mai 2017.a.), mis kantakse igakuiselt Võitja Coopi Koolikaardile. - Iga Võitja saab perioodi lõpuks kokku 450 eurot (9x50 eurot). - Kampaania auhinnafondi väärtus kokku on 4500 EUR. - Võidetud auhinda ei asendata osaleja soovil muu auhinnaga.

11. Hiljemalt 19.09.2016.a loosib Korraldaja Kampaanias osalejate vahel välja kümme Võitjat.

12. Kampaania Korraldaja võtab pärast auhindade loosimist Võitjatega või nende esindajatega ühendust telefoni teel ankeedis märgitud numbril ning lepitakse kokku auhinna kättesaamise täpsemad tingimused. Võitjate nimed avalikustatakse hiljemalt 22.09.2016.a. ka www.coop.ee veebilehel.

13. Juhul kui Võitja ei ole esitanud registreerimisel korrektseid kontaktandmeid või Korraldajal ei õnnestu Võitjaga muul Korraldajast olenematul põhjusel ühendust saada hiljemalt kolme päeva jooksul pärast loosimist, loosib Korraldaja uue Võitja.

14. Võidu vormistamisel peab Võitja või tema seaduslik esindaja esitama isikut tõendava dokumendi ning Kampaanias registreeritud ostutšeki.

15. Võidusummad kantakse Korraldaja poolt Võitjatele vormistatavatele spetsiaalse kujundusega Coopi Koolikaartidele, mis kehtivad kuni 30.06.2017.a. Coopi Koolikaarti saab kasutada maksevahendina kõigis Coop Eesti kauplustes ning eCoopi e-poes, samuti saab kaardiga Coop Eesti kauplustest võtta välja sularaha. Coopi Koolikaardi vormistamise ja kasutamisega ei kaasne Võitjale mingeid lisakulusid. Kaartide üleandmisel sõlmitakse Võitjaga või alaealise Võitja puhul tema seadusliku esindajaga leping, milles on sätestatud kaardi kasutamise täpsemad tingimused ja vastutus.

16. Korraldaja tasub tema poolt välja antavate auhindadega seotud riiklikud maksud.

17. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel või kampaaniasüsteemi pahatahtlikul ärakasutamisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad Võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele Korraldaja kodulehel ja meedia vahendusel

18. Kui auhinnale pole 30.10.2016.a. (kaasa arvatud) järele tuldud või kui Võitja või tema esindaja keeldub auhinna vastuvõtmisest või Coopi Koolikaardi kasutamisega seotud lepingu allkirjastamisest, jääb see Korraldajale.

19. Kampaanias osalemisega annab osaleja Korraldajale õiguse oma isikuandmete töötlemiseks Kampaaniaga seotud eesmärgil ja ulatuses ning auhinna võitmise korral oma nime avalikustamiseks Korraldaja veebilehel.

20. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata Korraldajale märksõnaga „Koos kooli tarbijamäng“ aadressil info@coop.ee või Coop Eesti Keskühistu, Kalda 7c, Tallinn 11625 hiljemalt 30.09.2016.a. Pretensioonidele vastatakse hiljemalt 7 tööpäeva jooksul nende laekumisest. Kampaania lisainfo aadressil www.coop.ee/taskuraha.