„Koos kooli“ tarbijamängu reeglid

1. „Koos kooli“ tarbijamängu (edaspidi Kampaania) korraldaja on Coop Eesti Keskühistu registrikood 10093971 (edaspidi Korraldaja), Laaneaia, Soodevahe küla Rae vald 75322, info@coop.ee tel. 6 710 500, koostöös AS-iga Eesti Krediidipank (sügisest AS Coop Pank), registrikood 10237832, Narva mnt 4, 15014 Tallinn, info@krediidipank.ee (edaspidi Pank).

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

3. Kampaania periood: 27.07.-10.09.2017.a.

4. Kampaania toimumise koht: Coop Eesti kauplused Maksimarket, Konsum ning A ja O.

5. Loosimises osalevad 6-20-aastased koolilapsed, kes on registreeritud Kampaanias osalejaks.

6. Kampaanias osalemiseks tuleb teha alljärgnevat: - Osta Kampaania perioodil Maksimarketi, Konsumi või A ja O kauplusest vähemalt üks „Koos kooli“ hinnakampaanias osalev toode. - Registreeri ennast või oma laps Kampaanias osalejaks veebilehel www.coop.ee/taskuraha, milleks täida ankeet vajalike väljadega: koolilapse ees- ja perenimi, kontaktandmed e-posti aadress ja mobiiltelefoni number, ostutšeki number ja alla 18-aastastel osalejatel seadusliku esindaja (lapsevanema) nimi. - Hoia alles ostutšekk kuni Võitja selgumiseni ja auhinna kättesaamiseni.

7. Iga ostutšeki kohta on lubatud üks registreerimine.

8. Osaleja võib registreeruda mitu korda, registreerides iga ostutšeki, millel on vähemalt üks „Koos kooli“ kampaania toode, eraldi Kampaania veebilehel.

9. Loosimisel osalevad kõik perioodil 27.07.-10.09.2017.a. (kaasa arvatud) Kampaania tingimustele vastavalt registreerunud osalejad välja arvatud Kampaania korraldamisega seotud isikud ja nende lähedased pereliikmed.

10. Kampaania auhinnad: - Korraldaja loosib Kampaanias osalejate seast kümnele kooliealisele lapsele vanuses 6-20 aastat (edaspidi Võitja) 50 eurot kuus taskuraha terveks kooliaastaks (september 2017.a. kuni mai 2018.a.), mis kantakse igakuiselt Võitja arvelduskontole Pangas ja mida Võitja saab kasutada Panga väljastatud deebetkaardiga. - Iga Võitja saab perioodi lõpuks kokku 450 eurot (9x50 eurot). - Kampaania auhinnafondi väärtus kokku on 4500 EUR. - Võidetud auhinda ei asendata osaleja soovil muu auhinnaga ega kanta üle Võitja arvelduskontole muus pangas.

11. Hiljemalt 19.09.2017.a loosib Korraldaja Kampaanias osalejate vahel välja kümme Võitjat.

12. Kampaania Korraldaja võtab pärast auhindade loosimist Võitjatega või nende esindajatega ühendust telefoni teel ankeedis märgitud numbril ning lepitakse kokku auhinna kättesaamise täpsemad tingimused. Võitjate nimed avalikustatakse hiljemalt 22.09.2017.a. ka www.coop.ee veebilehel. Auhindu hakatakse väljastama oktoobris 2017.

13. Juhul kui Võitja ei ole esitanud registreerimisel korrektseid kontaktandmeid või Korraldajal ei õnnestu Võitjaga muul Korraldajast olenematul põhjusel ühendust saada hiljemalt kolme päeva jooksul pärast loosimist, loosib Korraldaja uue Võitja.

14. Auhinna vormistamisel peab Võitja või tema seaduslik esindaja esitama isikut tõendava dokumendi, Kampaanias registreeritud ostutšeki ja Võitja arvelduskonto andmed Pangas.

15. Auhinna kättesaamiseks peab Võitja või alaealise Võitja puhul tema seaduslik esindaja (lapsevanem) olema avanud Võitjale Pangas arvelduskonto ja sõlminud Pangaga deebetkaardi lepingu. Arvelduskonto lepingus ja deebetkaardi kasutamise lepingus on sätestatud arvelduskonto ja deebetkaardi kasutamise täpsemad tingimused ja vastutus. Pank ei nõua Võitjalt perioodil oktoober 2017.a. kuni mai 2018.a deebetkaardi igakuist hooldustasu ega arvelduskonto haldamise tasu. Pärast eelnimetatud perioodi möödumist rakenduvad Panga hinnakirjajärgsed teenustasud.

16. Korraldaja tasub tema poolt välja antavate auhindadega seotud riiklikud maksud.

17. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel või kampaaniasüsteemi pahatahtlikul ärakasutamisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad Võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele Korraldaja kodulehel ja meedia vahendusel.

18. Kui auhinnale pole hiljemalt 29.10.2017.a. (kaasa arvatud) järele tuldud või kui Võitja või tema esindaja keeldub auhinna vastuvõtmisest või Pangaga arvelduskonto lepingu ja deebetkaardi kasutamise lepingu allkirjastamisest, jääb auhind Korraldajale.

19. Kampaanias osalemisega annab osaleja Korraldajale õiguse oma isikuandmete töötlemiseks Kampaaniaga seotud eesmärgil ja ulatuses ning auhinna võitmise korral oma nime avalikustamiseks Korraldaja veebilehel.

20. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata Korraldajale märksõnaga „Koos kooli tarbijamäng“ aadressil info@coop.ee või Coop Eesti Keskühistu, Laaneaia, Soodevahe küla Rae vald 75322, hiljemalt 30.09.2017.a. Pretensioonidele vastatakse hiljemalt 7 tööpäeva jooksul nende laekumisest. Kampaania lisainfo aadressil www.coop.ee/taskuraha.

Koos Kooli „Võida taskuraha terveks kooliaastaks“ kampaania võitjad:

  1. Jane Sillmann
  2. Kemo Kroll
  3. Laura Kurkul
  4. Elis Roosaar
  5. Robin Sander
  6. Kristo Luup
  7. Markus Piho
  8. Ragnar Juurik
  9. Aron Pähkel
  10. Kalr-Hugo Kukk

Suured õnnesoovid võitjatele!