Vaata, kas oled võitjate seas!

Estraveli 1000 € kinkekaardi võitis: 

 • Diana Kiivit

Laulasmaa 100 € kinkekaardi võitsid: 

 • Aadu Luuk
 • Eve Nagel
 • Annika Saluveer
 • Helgi Pihlakas
 • Kati Riis

Kõikide võitjatega võetakse ühendust hiljemalt 10.01.2018.

Täname kõiki osalejaid ja soovime võitjatele veelkord palju õnne! 

 

Kampaania “Ecoopi Suur Jõulukampaania” reeglid:

 1. Alates 05.12.2017 kuni 31.12.2017 toimub Coop Eesti e-poe tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab Coop Eesti Keskühistu asukohaga Laaneaia, Soodevahe küla, Rae vald 75322, Harjumaa (edaspidi korraldaja).
 2. Kampaanias osalejate vahel loositakse välja peaauhind 1000 € väärtuses Estraveli kinkekaart ja lisaauhinnad 5 x 100 € Laulasmaa Spaa kinkekaart. Auhinnafond kokku on 1500 eurot.
 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 4. Kampaanias osalemiseks tuleb kampaaniaperioodi jooksul Coop Eesti e-poest (www.ecoop.ee) tellida vähemalt 60 € väärtuses kaupa. Auhinna loosimises osalevad automaatselt kõik vähemalt 60 € väärtuses ostukorvid.
 5. 05.01.2018 loosib kampaania korraldaja kampaanias osalejate vahel välja ühe peaauhinna võitja, kes saab auhinnaks 1000 € Estraveli kinkekaardi ja viis lisaauhinna võitjat, kes saavad auhinnaks 100€ Laulasmaa Spaa kinkekaardi.
 6. Võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.coop.ee/suurjoulukampaania hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjatega võetakse personaalselt ühendust ja lepitakse kokku auhinna kättesaamise täpsemad tingimused.
 7. Korraldajal on õigus jätta võitjale võidetud auhind üle andmata juhul kui:

– võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele,

– võitja ei ole esitanud korraldajale õigeid või korrektseid isikuandmeid,

– võitja ei ole korraldajalt auhinda vastu võtnud hiljemalt 28.02.2018.

 1. Loosimises ei osale Coop Eesti Keskühistu ja Coop Kaubanduse AS töötajad.
 2. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust sularahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.
 3. Auhindadega üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.
 4. Kampaanias osalemiseks registreerimisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid kampaaniaga seotud eesmärgil ja ulatuses.
 5. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril või e-maili aadressil, mille osaleja on tellimust esitades kontaktiks jätnud jne), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 6. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
 7. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadustele.
 8. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale märksõnaga “Ecoopi tarbijamäng” aadressil Laaneaia, Soodevahe küla, Rae vald 75322, Harjumaa. Korraldaja lahendab esitatud pretentsioonid 7 tööpäeva jooksul nende laekumisest.